AGROB-BUCHTAL Logo
Wydrukuj Wyslij na email
OGÓLNE

Analizy rynku, badania, a przede wszystkim doświadczenia praktyczne umiejscawiają płytki ceramiczne na znakomitej pozycji, na tle innych materiałów wykładzinowych. Zwłaszcza trwała estetyka i łatwość pielęgnacji oraz wysoki stopień funkcjonalności zarówno w zastosowaniu prywatnym, jak i publicznym, należą tu do decydujących kryteriów.

Nasze materiały to produkty wysokiej klasy. Wszystkie płytki, zarówno szkliwione jak i nieszkliwione wyróżniają się powierzchniami, które zapewniają łatwość czyszczenia.

Przy stosowaniu środków czyszczących należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta, także w kwestiach bezpieczeństwa. Za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego użycia tych środków ze nie bierzemy, ze zrozumiałych względów, odpowiedzialności.

W żadnym wypadku nie stosować preparatów zawierających kwas fluorowodorowy (HF), lub jego związków, bowiem te substancje reagują z ceramiką, nawet rozcieńczone.

Informacje podstawowe

Potoczne powiedzenie, w którym jest jednak wiele prawdy mówi, że "brud, którego się nie wniesie, nie musi być później usuwany!" Wycieraczki, kratki, strefy przejmowania brudu przed wejściem odbierają ogromną część zanieczyszczeń, chroniąc wnętrze.

Podczas czyszczenia stosuje się następujące zasady:
1. Wybór odpowiedniego środka czyszczącego.
2. Pozwolenie środkowi czyszczącemu na zadziałanie (zachowanie czasu aktywacji i ingerencji)
3. Czyszczenie poprzeć działaniem mechanicznym: maszyny, szczotki lub szmaty z odpowiednich materiałów, nie używać szczotek, czy tarcz czyszczących o właściwościach ściernych.
4. Uwolniony brud gruntownie usunąć (zmyć lub odessać).

Czyszczenie po zakończeniu budowy lub czyszczenie przed otwarciem obiektu

W tym punkcie chodzi o czyszczenie bezpośrednio po zakończeniu działań związanych z montażem i oddaniem gotowej, wykonanej powierzchni płytek. Po zamiecieniu i usunięciu brudu i innych większych zalegów należy podjąć gruntowne czyszczenie powierzchni używając odpowiednich środków.
Do usuwania pozostałości cementowych, czyli resztek materiałów chemicznych wiążących hydraulicznie (klejów i fug) nadają się wyłącznie środki o pH kwasowym.
Kwasowe substancje atakują fugi produkowane na bazie cementu. Dlatego fugi należy chronić poprzez ich uprzednie namoczenie, a także po zakończeniu czyszczenia należy powierzchnię gruntownie spłukać lub ewentualnie zneutralizować. Zwykły brud pozwala się najlepiej usuwać po zastosowaniu środków alkalicznych lub neutralnych.

Czyszczenie rutynowe (utrzymywanie czystości)

Czyszczenie rutynowe jest bezproblemowe, a odbywa się , w zależności od ilości brudu, w różnych odstępach czasowych; tygodniowych, dziennych, a w przypadkach intensywnego używania powierzchni przez duże ilości korzystających osób, nawet kilkakrotnie w ciągu dnia. Zazwyczaj do utrzymywania czystości wystarcza praca ze zwykłymi, dostępnymi w handlu środkami czyszczącymi. Środki zawierające substancje pielęgnujące nie są konieczne, a "na dłuższą metę" mogą powodować kłopoty: na ich bazie może dochodzić do tworzenia się kleistych warstw zawierających tłuszcz, wosk lub inne komponenty tych środków, które wpłyną negatywnie na estetykę, higienę, antypoślizgowość i łatwość czyszczenia powierzchni.

Czyszczenie gruntowne i usuwanie plam.

W przypadku mycia gruntownego chodzi o czyszczenie w trakcie eksploatacji. Tutaj poprzez użycie środków specjalnych, wydłużenia czasu działania chemikaliów, zastosowania czynników mechanicznych, jak szczotki lub proszki do szorowania cała powierzchnia zostaje dokładnie doczyszczona.

Do usuwania najczęstszych zaplamień należy stosować następujące środki:
Złogi wapienne, plamy rdzy, zarysowania metaliczne czyszczone są środkami kwasowymi. Fugi cementowe należ wtedy uprzednio dobrze namoczyć wodą, a po odczekaniu odpowiedniego czasu potrzebnego na aktywację działania środka, ewentualnego wspomóc mechanicznie. Następnie powierzchnię gruntownie zmyć wodą ewentualnie zneutralizować środek.

Smoła, bitumy, plamy od farby, pozostałości fug dylatacyjnych i sztucznych żywic usuwane są za pomocą organicznych rozpuszczalników takich jak benzyna, czy aceton. lub specjalne pasty..

Żywice epoksydowe usuwane są wyłącznie za pomocą specjalistycznych past i środków czyszczących.

Pozostałości olejów, tłuszczów, wosków. W przypadku tego typu zabrudzeń stosuje się silne środki alkaliczne (zasadowe), które pomogą takie plamy usunąć. Przy ekstremalnych zabrudzeniach tego typu można wspomóc czyszczenie zastosowaniem rozpuszczalników. Płytki nieszkliwione, nieuszlachetnione i nieimpregnowane, zaplamione olejami, smarami lub substancjami farbującymi, mogą nie pozwolić całkowicie się doczyścić.

Ślady od gumy, zarysowania ołówkiem:
Tych zabrudzeń nie można usunąć za pomocą środków chemicznych. Tutaj czyszczenie odbywa się w sposób mechaniczny przy użyciu szczotek, maszyn lub proszków do szorowania.

Powierzchnie wykonane z płytek nieszkliwionych.

Płytki nieszkliwione, o nieuszlachetnionej powierzchni powinno się profilaktycznie impregnować, jeżeli przewidywana funkcja zakłada potencjalne narażenie na zaplamienia płynami farbującymi, tłuszczami, smarami, itp.

W przypadku realizacji z zastosowaniem płytek, z fabrycznym uszlachetnieniem Protecta, jak też z serii Quantum, nie tylko nie trzeba, ale wręcz nie wolno impregnować. Wtedy podobnie bowiem, jak w przypadku płytek szkliwionych, impregnat nie może być wchłonięty przez strukturę płytki i pozostaje na powierzchni tworząc w istocie warstwę brudzącą.

Czyszczenie płytek antypoślizgowych

Agrob Buchtal oferuje szeroką gamę serii płytek antypoślizgowych zarówno szkliwionych, jak i nieszkliwionych. Serie te są produkowane i dostosowane specjalnie do miejsca ich przeznaczenia i zastosowania w przemyśle, obiektach publicznych, w strefach mokrych jak baseny, sauny, natryski itd. Powierzchnia płytek też się różni. Są płytki antypoślizgowe "wprost" poprzez mikroszorstkość szkliwa, a także profilowane. Takie strefy należy najlepiej czyścić maszynowo, maszynami wyposażonymi w odpowiednie szczotki, maszynami ciśnieniowymi lub parowymi. W tym wypadku należy dobrać zastosowaną metodę do wytrzymałości zastosowanej fugi. W żadnym wypadku nie wolno stosować szczotek lub tarcz z komponentów ścierających, gdyż te obniżają antypoślizgowość. Przebieg czyszczenia, jego metoda jak i użyte środki muszą być dostosowane do rodzaju zanieczyszczenia powierzchni i jej przeznaczenia. Pozostałe po czyszczeniu resztki środków chemicznych lub dezynfekcyjnych należy dokładnie spłukać, gdyż mogą spowodować śliskość powierzchni. Środki czyszczące zawierające składniki nabłyszczające lub inne tworzące jakiekolwiek powłoki pielęgnujące wpływają również negatywnie na antypoślizgowość i nie tylko na nią, lecz także generalnie na długotrwałe utrzymywanie czystości.

Szczególnie dla stref mokrych, do chodzenia boso, istnieje lista sprawdzonych środków czyszczących powierzchnie ceramiczne w obrębie basenów - lista RK.

Fasady ceramiczne

Każda fasada po zakończeniu montażu musi zostać poddana czyszczeniu końcowemu. Fasady mocowane mechanicznie wymagają zazwyczaj zastosowania czyszczenia środkami neutralnymi lub alkalicznymi (zasadowymi), do usunięcia pozostałości montażowych, zazwyczaj oleisto-tłuszczowych. Fasady klejone czyści sie środkami kwasowymi usuwającymi pozostałości cementowe. Nawet po latach można przywrócić fasadom ich pierwotny wygląd, używając zasadowych środków czyszczących, maszyn podciśnieniowych lub parowych.
Nieszkliwione płyty fasadowe w strefach niskich można dodatkowo zaimpregnować przeciw grafitti (patrz F). Graffiti najlepiej usuwa się za pomocą rozpuszczalników organicznych lub specjalnych past. Należy podkreślić ogromne walory zastosowania uszlachetnienia Hydrotect, szczególnie w przypadku fasad. Co do wielkiej przewagi takiego rozwiązania odsyłamy do specjalnie w tym celu stworzonej BROSZURY (link do broszury).

Czyszczenie powierzchni płytek przemysłowych w obiektach publicznych (np handlowych).

W celu przeprowadzenia podstawowego czyszczenia powierzchni polecalibyśmy użycie silnych zasadowych środków czyszczących (ogólnie dostępne w handlu). Wybrany środek czyszczący powinien w postaci rozcieńczonej (w zależności od stopnia zabrudzenia) być naniesiony na zabrudzoną posadzkę. W ciągu ok. 15 min. (czas potrzebny do pełnego oddziaływania substancji chemicznych) należy wspomóc procesy chemiczne oddziaływaniem mechanicznym za pomocą szczotek (zasada pralki, zmywarki lub myjni samochodowej, gdzie poprzez odpowiednie oddziaływanie mechaniczne uzyskuje się oczekiwany wynik czyszczenia). Do tego celu świetnie sprawdzają się szczególnie na posadzkach o większych powierzchniach maszyny z rotującymi tarczami, wyposażone w szczotki perlonowe lub nakładki z mikrofazy (uwaga: nie używać przyrządów drucianych lub wyposażonych w ziarna szlifujące np.: papier ścierny ze względu na możliwość obniżenia wymaganej antypoślizgowości powierzchni). Maszyny z dwoma tarczami rotującymi w przeciwnych kierunkach dają lepszy efekt niż maszyny z jedną tylko tarczą. Natomiast przy mniejszych powierzchniach wystarczy ręczne szczotkowanie posadzki. Uwolniony z powierzchni brud jak i reszta substancji czyszczących powinny zostać spłukane odpowiednią ilością wody, a następnie wraz z nią ściągnięte z posadzki.

Codzienna pielęgnacja posadzki może być przeprowadzana za pomocą neutralnych środków czyszczących ogólnie dostępnych w handlu chociaż w zależności od stopnia brudzenia się dodatkowe szczotkowanie, zmywanie lub stosowanie mocno rozcieńczonych środków alkaicznych może dawać lepszy efekt.

Odradzalibyśmy jednak floatację lub impregnację środkami pielęgnującymi, gdyż te środki są zwykle pochodzenia organicznego i przy wielokrotnym nanoszeniu tworzą warstwy, które szarzeją, a poza tym mogą również wpłynąć na wspomnianą wcześniej antypoślizgowość.

W przypadku wody o dużej twardości należy od czasu do czasu podjąć czyszczenie kwaśnymi środkami czyszczącymi. W tym przypadku przed podjęciem czynności czyszczących należy gruntownie nasycić fugi wodą, a resztę procedury wykonać jak w przypadku środków alkaicznych.


Idz do góry